Hemliga asylboenden och folkhem för fattiga

berts_modulhus_web
Ett modulhus på hjul utanför Bert Karlssons asylboende Stora Ekeberg.

Lokaltidningen berättar att Migrationsverket har gjort klart en ny upphandling och det kommer 4000 asylsökande till Skaraborg. Fördelningen ska vara mer långsiktig än tidigare, på tre år. I vanlig ordning är det hemligt var de upphandlade boendena finns på grund av “risk för brandattentat”.

Få bränder är dock anlagda utifrån. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap visar att bara elva procent av 180 bränder är anlagda utifrån. Resten är orsakade inifrån boendena, ofta genom olyckor med matlagning.

Orten Lundsbrunn i Götene kommun fördubblades över en natt i höstas, när den anrika kurorten blev ett av landets största asylboenden med strax under 900 asylsökanden. I vanlig ordning fick inte kommuninvånare och politiker veta något förrän efter beslutet tagits.

Numera tillhör Götene kommun de 20 av landets 291 kommuner som har tagit emot så många asylsökanden i förhållande till sin folkmängd att verket har använt en särskild beräkning för att ta hänsyn till detta.

Bostadsbristen tvingar fram nya lösningar. Modulhus vid skolor diskuteras i Stockholm. Svensk Webbtelevision visar filmmaterial från möten med stadsdelsnämnder där frustrerade kommuninvånare talar om förlorad trygghet och om att bli överkörda.

Utanför Skara tänker Bert Karlsson bygga en trailer-park med modulhus vid sitt asylboende Stora Ekeberg. Han planerar att bygga 25 bostäder som ska expandera till 100 under hösten, med plats för max åtta personer i varje. Modulhusen på hjul ska byggas i Polen, säljas över landet och lösa Sveriges bostadsproblem, enligt Bert Karlsson, som planerar stort. Han tänker sig trailer-parker över hela Sverige med 150-200 bostäder på varje ställe.

För ett tag sedan skrev PM Nilsson i Dagens Industri om dessa Berts planerade ministäder och kallade det ett blivande folkhemsbygge. PM Nilsson drar en parallell till USAs utbredda trailer-boende för fattiga och att den svenska regeringen har förutspått att 980 000 personer kommer att vara beroende av bidrag 2020.

Bert Karlsson bygger framtidens enkla boende för låginkomsttagare med ett ”osvikligt sinne för trend och skala”, skriver PM Nilsson.

Första delen av Berts modulbygge har klubbats igenom av byggnadsnämnden i Skara utan att politikerna, vad det verkar, har gjort någon konsekvensanalys. Inga lösningar beträffande infrastruktur, avlopp, vatten, skolor, förskolor, vårdcentraler och tandvård till den nya ministaden.

Hur det kommer att bli är det ingen makthavare som har gett svar på. Men vi kan räkna med att få leva i ett förändrat samhälle.

%d bloggare gillar detta: